Cháo Ếch Singapore Hạ Vũ - 31A Cô Bắc
Yêu thích
Quán ăn -Chi nhánh

Cháo Ếch Singapore Hạ Vũ - 31A Cô Bắc

31A Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 23:59
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0