Cháo Ếch Singapore Hạ Vũ - 30 Xóm Chiếu
Yêu thích
Quán ăn -Chi nhánh

Cháo Ếch Singapore Hạ Vũ - 30 Xóm Chiếu

30 Xóm Chiếu, P. 13, Quận 4, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
17:00 - 23:59 | 10:00 - 13:45 | 00:00 - 02:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0