Cháo Dinh Dưỡng Nấu Trực Tiếp - Phạm Đăng Giảng
Shop/Cửa hàng

Cháo Dinh Dưỡng Nấu Trực Tiếp - Phạm Đăng Giảng

38 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP. HCM
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0