Cà Phê Sữa Đá - Trường Sa
Café/Dessert
Cà Phê Sữa Đá - Trường Sa
542 Trường Sa, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0