Bún Chả Hà Nội - Bùi Đình Tuý
Shop/Cửa hàng

Bún Chả Hà Nội - Bùi Đình Tuý

169 Bùi Đình Tuý, P. 24, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 20:00
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
8 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0