Bún Bò Đất Thánh - Shop Online
Shop Online

Bún Bò Đất Thánh - Shop Online

221/16 Đất Thánh, P. 6, Tân Bình, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0