Bụi Coffee & Tea - CN1
Café/Dessert

Bụi Coffee & Tea - CN1

106A CN1, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
06:00 - 22:15
19,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0