Bọt Cafe - By Kenle - Lãnh Binh Thăng
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Bọt Cafe - By Kenle - Lãnh Binh Thăng

248 Lãnh Binh Thăng, P. 13, Quận 11, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0