Bonzon Mart - Phạm Hữu Lầu
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bonzon Mart - Phạm Hữu Lầu

154 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0