Bếp Nhỏ Minimart - Nguyễn Sỹ Sách
Shop/Cửa hàng

Bếp Nhỏ Minimart - Nguyễn Sỹ Sách

87/89/3/3 Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
06:00 - 22:00
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
5 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0