Bắc Huyền - Chả Giò & Chả Lụa - Nguyễn Sơn
Yêu thích
Chợ

Bắc Huyền - Chả Giò & Chả Lụa - Nguyễn Sơn

248 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
06:15 - 23:00
20,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0