Siêu deal Thứ 5 chỉ 1Đ

Đặt ngay ngàn món ngon chỉ với 1Đ, ưu dãi đặc biệt duy nhất thứ 5, đặt ngay kẻo hết.

200địa điểm