Món hot 9k

Đặt ngay món hot của quán giảm sốc chỉ còn 9k. Hoặc các quán có món giảm còn 28k + nhập mã "MON9KHCM" được giảm thêm 19k còn 9k. Code có số lượng giới hạn và chỉ áp dụng một số quán có món 28k trong Bộ sưu tập.
43địa điểm