Deal xịn giảm 70k

Càng mua càng giảm với bộ deal xịn, số lượng mã ưu đãi có hạn. - Nhập mã DEALXIN10 giảm 10k cho đơn từ 20k - Nhập mã DEALXIN20 giảm 20k cho đơn từ 50k - Nhập mã DEALXIN30 giảm 30k cho đơn từ 70k - Nhập mã DEALXIN40 giảm 40k cho đơn từ 100k - Nhập mã DEALXIN50 giảm 50k cho đơn từ 140k - Nhập mã DEALXIN70 giảm 70k cho đơn từ 200k

200địa điểm