AirPay x NowFood - giảm đến 25k

Ưu đãi giảm đến 25k khi thanh toán qua AirPay, chương trình diễn ra từ 16/1 - 30/4/2020. Mỗi user dùng 1 lần/ngày, 3 lần/tuần .
155địa điểm